တႈအိဥမူလ႕တႈမုႈတႈခုဥဒီးတႈတီတႈလိၚအပူၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၂ယ ၂၀၁၈

တအိဥမူလ႕တႈတီတႈလိၚဒီးတႈမုဏတႈခုဥအပူၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၂ယ ၂၀၁၈

Add new comment

3 + 4 =

Please wait while the page is loading