တႈအိဥမူလ႕တႈမုႈတႈခုဥဒီးတႈတီတႈလိၚအပူၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၉ သီ ၂၀၁၈

တႈအိဥမူလ႕တႈမုႈတႈခုဏဒီးတႈတီတႈလိၚ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၉ သီ ၂၀၁၈ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ

Add new comment

6 + 9 =

Please wait while the page is loading