Videos

တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ (လါအီက႕ဥစ္/ ၂၃/
ပွၚစီဆွံမုႈနီႈ Rose အဂ့ႈဖုဥကိဏ လါအီကူး ၂၃
ဟံဥဖိဃီဖိတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ မုႈလြံႈနံၚ (လါအီက႕ဥစ္ /
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုုႈလြြံႈနံၚ (လါ
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုုႈသ႕နံၚ (လါအီက႕
တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၁၉း၂၃”၃၀ လါအီကူး ၂၀ သီ ၂၀၁၉
သူဥဘီဥသးစႈသန႕ဥလ႕ မုႈခံနံၚဂီႈ.(၂၁/၈/၂၀၁၉)

Please wait while the page is loading